AKTUÁLIS SZAKMA ÖNKÉNTESSÉG MÚZEUM RELAXÁCIÓ

TANULÁS

FOTÓK VIDEÓK GRAFIKÁK BIOGRÁFIA

 


 

 

 


Tartalmi áttekintők

Andragógia, pedagógia, tanuláselmélet, didaktika

Benedek András
Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás

Csoma Gyula
Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába

Csíkszentmihályi Mihály, Rathunde, K., Whalen, S
Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában

Durkó Mátyás - Szabó József
Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia

Falus Iván, Tóth Istvánné, Környei, Márta, Bábosik István, Réthy Endréné, Szabolcs Éva, Nahalka István, Csapó, Benő, Mayer Miklósné, Nádasi Mária
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

Feketéné Szakos Éva
Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában

Komenczi Bertalan
Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben

Kraiciné Szokoly Mária - Csoma Gyula
Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába

Maróti Andor
A művelődéselmélet alapjai

Molnár Attila Károly
Mentális gyakorlatok a börtönben

Molnár Attila Károly
Résztvevő-központú eszközökkel a fogvatartottak reintegrációjáért

Molnár Attila Károly
Új eszközök a kriminálandragógiában

Sz. Molnár Anna
A tanuló felnőtt

Tuijnman, A, C,
International Encyclopedia Of Adult Education And Training

Virág Irén
Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák

Zrinszky László
A
felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába

Pszichológia, szociológia

Atkinson, R. C. - Hilgard, E. - Smith, E. E. - Nolen-Hoeksema, S - Fredrickson, B. L. - Loftus, G. R.
Pszichológia

Buda Béla
A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája

Csanádi Gábor, Csizmady Adrienne, Olt Gergely
Átváltozóban

Csíkszentmihályi Mihály
Flow. Az Áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája

Nagy Zsóka
Megoldjuk, szívem

Rudas János
Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat

Kriminológia, kriminalisztika

Nemes András
A
zsúfoltság másik oldala

Európai Uniós dokumentumok

Európai Közösségek Bizottsága
Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Kulturális antropológia

Eriksen, T. H.
Kis helyek - nagy témák

Kultúraelmélet

Maróti Andor
A művelődéselmélet alapjai

Kommunikációelmélet

Tannen, D.
Miért hallgat a férfi? Miért beszél a nő?

Huszár Ágnes
Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?


Teljes művek

Kriminálandragógia, kriminalisztika

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Börtönügyi Szemle 2008. 1. szám - 2019. 1. szám 

 
  Ajánlott oldalak Keresés a honlapon Wikipédia szócikk    

 

 

 


 Honlap:
TMBT www.tmbt.hu