AKTUÁLIS SZAKMA ÖNKÉNTESSÉG MÚZEUM RELAXÁCIÓ

TANULÁS

FOTÓK VIDEÓK GRAFIKÁK BIOGRÁFIA


 

 

 


ELTE PPK ANDRAGÓGIA MESTERSZAK

SZAKLEÍRÁS   TANTERV   KUTATÁSI TERÜLET

Első évfolyam

2014-2015/I.

A humán tőke gazdaságtana és jogi környezete

DOLGOZAT

Politikatörténet és felnőttoktatás

DOLGOZAT

Kulturális antropológia

DOLGOZAT  DOLGOZAT  DOLGOZAT  DOLGOZAT

Etika - szaketikák

DOLGOZAT

Tudományelmélet

REFLEXIÓ   REFLEXIÓ

A felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája

DOLGOZAT  .DOLGOZAT
DOLGOZAT

Pályatervezés, karriertervezés, tanácsadás előadás

PREZENTÁCIÓ

Pályatervezés, karriertervezés, tanácsadás szeminárium

DOLGOZAT

Andragógiai kompetenciák fejlesztése -
csoportdinamikai és személyiségfejlesztő tréning

REFLEXIÓ

Andragógiai kutatások és fejlesztések

DOLGOZAT  .DOLGOZAT
DOLGOZAT  .REFLEXIÓ

2014-2015/II.

Kulturális tőkeelméletek

DOLGOZAT

A meggyőzés és befolyásolás elmélete

DOLGOZAT

Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése előadás

 

Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése szeminárium

DOLGOZAT

Korszerű tanulási és tanítási módszerek, értékelés- és minőségfejlesztés a felnőttképzésben

POSZTER

Az előzetes tudás és a kompetenciák mérése

PREZENTÁCIÓ

Az időskorúak, a hátrányos helyzetűek és a kisebbségek szociálandragógiája

PREZENTÁCIÓ  HONLAP

Információtudomány és média a 21. század elején

PREZENTÁCIÓ
PREZENTÁCIÓ

Oktatásinformatikai rendszerek

PREZENTÁCIÓ

Tanuláselméletek és alkalmazásuk az andragógiában

PREZENTÁCIÓ
DOLGOZAT   DOLGOZAT

Személyközi kommunikáció kompetenciái mesterszakosoknak

PREZENTÁCIÓ

Világ-nyelv németül

PREZENTÁCIÓ

Második évfolyam

2015-2016/I.
Az ifjúsági rétegek szociálandragógiája DOLGOZAT   PREZENTÁCIÓ
Felnőttképzési rendszerek, a felnőttképzési intézmények menedzsmentje DOLGOZAT   PREZENTÁCIÓ
Felnőttképzési projektmenedzsment PROJEKT

Felnőtt csoportok vezetése - gyakorlat

DOLGOZAT

Távoktatás és e-learning  
Nemzetközi felnőttképzési rendszerek 1. DOLGOZAT
A hazai felnőttoktatás ágazatai (felnőttképzés, szakképzés - átképzés; szabadidő, rekreáció) 1. PREZENTÁCIÓ
DOLGOZAT

2015-2016/II.
Felnőttképzési politika, lokális és regionális kulturális tanulási terek az Európai Unióban DOLGOZAT
Médialabor TANULÓKÖR
Nemzetközi felnőttképzési rendszerek 2. PREZENTÁCIÓ

A hazai felnőttoktatás ágazatai 2.

DOLGOZAT
PREZENTÁCIÓ
Tudományos írásmű készítése DOLGOZAT
DOLGOZAT
DOLGOZAT
Személyközi kommunikációs tréning DOLGOZAT
DIPLOMAMUNKA
 

.

 

.

 

 

 
  Ajánlott oldalak Keresés a honlapon Wikipédia szócikk    

 

www@molnarattila.hu              +36209685651


 Honlap:
TMBT www.tmbt.hu