Molnár Attila Károly

 

AKTUÁLIS SZAKMA ÖNKÉNTESSÉG MÚZEUM RELAXÁCIÓ

TANULÁS

FOTÓK VIDEÓK GRAFIKÁK BIOGRÁFIA

 


 

 

 


2017.05.26.

HERA - HuCER
KONFERENCIA AZ ELTE PPK-N

Molnár Attila Károly:
Ítélettől szabadulásig - börtönközösségek fejlesztése a reintegráció támogatása érdekében

PROGRAM   ABSZTRAKT   TANULMÁNY

Előadásom célja a fogvatartottak társadalomba való visszatérését előkészítő börtönbeli tanulás vizsgálatának bemutatása. E vizsgálatban a börtönökben élők tanulási motiváltságára és motiválhatóságára helyeződik a hangsúly, valamint hazai és nemzetközi példákon keresztül bemutatásra kerülnek a börtönökben zajló tanulási folyamatok.

Az empirikus adatok egy hazai büntetés-végrehajtási intézet azon fogvatartottjai körébol származnak, akik önkéntesen jelentkeztek résztvevő-központú csoportfoglalkozásaimra. Andragógiai módszerek (megfigyelés, fókuszcsoportos beszélgetés, filmklub, meditáció) vezettek e fogvatartottak egyéni és csoportos tanulási motivációinak megismeréséhez.

A fókuszcsoportos beszélgetés és a filmklub hatására a résztvevők nyitottabbakká váltak, önkifejezési igényük nőtt. Meditációs alapgyakorlatok végzésével a fogvatartottak módszert tanultak a nyugodtabb lelki állapot elérésére, a stressz, az agresszió csökkentésére. A foglalkozásokat megismerő résztvevők és büntetés-végrehajtási szakemberek visszajelzéseinek összegyűjtéséhez kérdőíves módszert alkalmaztam. A válaszok alapján kimondható, hogy a fogvatartottak csoportjait motiváló andragógiai foglalkozások pozitív hatást gyakorolnak a börtönbeli tanulás különböző formáinak megvalósítására.
 

 

 
  Ajánlott oldalak Keresés a honlapon Wikipédia szócikk    

 


 Honlap:
TMBT www.tmbt.hu