Molnár Attila Károly

AKTUÁLIS SZAKMA ÖNKÉNTESSÉG MÚZEUM RELAXÁCIÓ

TANULÁS

FOTÓK VIDEÓK GRAFIKÁK BIOGRÁFIA

 


 

 

 


2016.11.22.

Molnár Attila Károly:
ANDRAGÓGIAI ESZKÖZÖKKEL AZ ELÍTÉLTEK REINTEGRÁCIÓJÁÉRT

Tavaszi Szél 2016 Tanulmánykötet

A magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek igen nagy telítettséggel muködnek. A szabadságvesztés-büntetésüket már kitöltok között közel 50%-os arányban tapasztalható az ismételt bunelkövetés, így az egyre nagyobb számú fogvatartotti populáció a változtatás problémáját veti fel. A börtönügyben zajló fejlesztések arra utalnak, hogy a szervezet nyitott az újabb, a reintegrációt támogató módszerek kidolgozására. Andragógusként nem a fogvatartotti férohelyek számának növelésében, hanem az ismételt börtönbe kerülés megelozésében látom a megoldást. Felvetodik a kérdés, vajon az andragógia által kidolgozott módszerek alkalmazhatók-e a börtönökben. Terepkutatásommal az életsegíto andragógia ideológiájával közelítek a fogvatartottak reszocializációjának megvalósításához, amely az önfejlesztésen keresztül segíti az egyént a társadalomba visszavezeto helyes út megtalálásában. Empirikus kutatásomat a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, a fogvatartottak egy húszfos csoportjával végeztem. A rendszeres látogatással és a személyes kapcsolattartással arra kerestem a választ, képesek-e a csoporttagok önsegíto módon személyiségfejleszto gyakorlatokat végezni, s ha igen, milyen eredménnyel teszik azt. A 2013-ban és 2014-ben tartott tréning jellegu csoportfoglalkozásokat beszélgetésekre alapoztam, mely beszélgetések az egyéniség pozitív irányú befolyásolásán keresztül vezettek a továbbiakban végzendo munkához: önfejleszto mentális gyakorlatok alapjainak megértetéséhez, megtanításához. A kipróbált, majd rendszeresen végzett relaxációs és meditációs gyakorlatok eredménye nyilvánvalóvá tette, hogy érdemes ebben az irányban tevékenykedni a fogvatartottak gondolatvilágának formálása céljából. A módszert önkéntesen kipróbáló elítéltek kivétel nélkül pozitív visszajelzést adtak a relaxáció és meditáció rájuk gyakorolt hatásáról – a hétrol-hétre megtartott foglalkozások igen nagy vonzerovel bírtak számukra. Kutatásom során meggyozodtem arról, hogy a börtönökben a fogvatartottak rendszeres meditációja jó módszer lehet a személyiségfejlodés terén, s általa a kriminálandragógia egy új lehetosége bontakozhat ki a szabadságvesztés-büntetésüket töltok reszocializációs folyamatában.

Kulcsszavak: kriminálandragógia, személyiségfejlodés, önfejlesztés, reintegráció, meditáció


 


 

 
  Ajánlott oldalak Keresés a honlapon Wikipédia szócikk    

 

 


 Honlap:
TMBT www.tmbt.huu